venerdì 8 febbraio 2008

"Ju curidore, vero" di Fernando Ferzioli (Fefè)

Ju curidore, vero

Quantu abbitéo a Subbiacu,
e nme eo a fane na scappata pé 'lle Prata,
me-ggli sénteo spissu peddéréto ‘arefiatà,
e che arjanu i marziani?
Essui pènzeo, arjanu ssi ‘ddu-upi panari.
ciao Janluca, ciao marcolì, ma addò jate ssusì de'-corsa,
che va riscitu ca spirtu?
A fernà, sbrigate, ca gnari stimo a fa nu lénto.
Stite a fa ju lento? Ci respose,
eo susì forte non ci scappo
nemmeno se me rèsce nu cignale all'ampruisu.
Lo sapite, eo so amante, dell'assettatu ...apparecchiatu.
Non ci stà ‘nggnènte da fane, ju curidore vero,
ju vidi e ju rispitti quantu te sorpassa,
ma issu te conosce bbene,
e quantu ta renzuni , pure issu te rispetta,
te reconosce che ssine de canassa,
e pe chesso, te fa capu scèffé
e te fa jéttà la pasta.

Nessun commento: